Propofol Injection 10 ක් ලබාදීම

3 Dec 2022 Hospital Comm

2022.12.02 වන දින පැවති රෝහල් කමිටු රැස්වීමේදී නිර්වින්දන කටයුතු සදහා අවශ්‍ය propofol injection 10 ක් ලබාදීමට රෝහල් කමිටුව විසින් කටයුතු කරන ලදි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Search

+