ප්‍රතිකාර සේවාවන් ලබාගැනීමේදී ඔබ විසින් අනුගමනය කල යුතු කරුණු

මෙම කොඩිඩ් වසංගත කාලයේදී බාහිර රෝගී අංශය මගින් ප්‍රතිකාර ලබා ගන්නේ කෙසේද

 • ගේට්ටු අංක 03 න් ඇතුල්වන (පර්ලීන් ඉදිරිපිට) ඔබ එම ස්ථානයේ සිටින සෞඛය කාර්ය සහයක මහත්ම මහත්මීන් විමසනු ලබන කරුණු වලට නිවැරදි පිළිතුරු ලබා දිය යුතු වේ.

 • ඔවුන් විසින් ඔබව සැක සහිත හෝ සැක රහිත ලෙස වෙන් කරනු ලබන අතර අදාල ප්‍රතිකාර සදහා ඔබව අදාල ප්‍රතිකාර ස්ථාන සදහා යොමු කරනු ලැබේ.

 • කොවිඩ් 19 සැක රහිත සාමාන්‍ය බාහිර රෝගී ප්‍රතිකාර අංශයට යොමු කලේ නම් සාමාන්‍ය පරිදි වෛද්‍යවරයා හමුවී ප්‍රතිකාර ලබා ගත හැකිය.

 • ඔබට ඖෂධ නියම කලේ නම් එකිනෙකා අතර මීටයක වඩා පරතරයක් පවත්වාගනිමින් අදාල ඖෂධ රැගෙන හැකි ඉක්මනින් රෝහලින් පිටවීම සිදු කල යුතුය.

 • ඔබ කොවිඩ් සැක සහිතව සී කාමරය වෙත යොමු කලේ නම් එම කාර්ය මණ්ඩල වෙත නිවැරදි තොරතුරු ලබා දීම ඉතා වැදගත් වන අතර එහිදී ඔබට අවශය ප්‍රතිකාර හා අදාල පරීක්ෂණ එම ස්ථානයේදී සිදු කරනු ලැබේ.

 • එසේ යොමු කිරීමෙන් පසුව අදාල ප්‍රතිකාර ස්ථානය අනුව ඔබට වෛද්‍ය ප්‍රතිකර නිසි අයුරින් ලබා ගත හැකි වේ.

ශල්‍යකර්ම හා වෙනත් පරීක්ෂණ කටයුතු සදහා ඔබ විසින් අනුගමනය කල යතු ක්‍රියාමාර්ග

 

 • හදිසි ශල්‍යකර්ම සිදු කරනු ලබන අතර පොරොත්තු ලේඛණය සිටින රෝගීන්ගේ ශල්‍ය කර්ම අඩු ප්‍රමාණයකින් සිදු කරනු ලැබේ.

 • පරීක්ෂණ සදහා ලබා දී ඇති දිනට පෙර අදාල ඒකකයට දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දී ශල්‍ය කර්මය හෝ පරීක්ෂණ තහවුරු කර ගත යුතු වේ. (පොදු දුරකථන අංකය 055-2222261)

 • ශළ්‍ය කර්ම හා පරීක්ෂණ සදහා පැමිණීමේදී ගේට්ටු අංක 03 න් (පරිලීන් ඉදිරිපට) ඇතුල් වී දකුණුට හැරී සී කාමරයට පැමිණ නිවැරදි තොරතුරු ලබා දී තම අවශ්‍යතාවය ඉටු කර ගත හැක.

සායන මගින් ප්‍රතිකාර ලබාගැනීම හා එම රෝගීන්ගේ ඖෂධ ලබාගන්නේ කෙසේද

 

 • මෙම වසංගත තත්වයේදී සායන ප්‍රතිකාර ක්‍රියාත්මක වන අතර සායන පැමිනිමට අවශ්‍ය රෝගීන් සායනයයේ වෛද්‍යවරුන් විසින් ඔවුන්ව දැනුවත් කරනු ලැබේ.

 • තමන්ට ලබාදී ඇති දිනයට හා වේලාවට සායනයට පැමිණම සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ පිළිපදිමින් ඔබගේ ප්‍රතිකාර සායනය මගින් ලබාගත හැකිය

 • තවද ඔබ සායනය වෙත පැමිණියේදී නිරෝගී එක් වැඩිහිටි අයකුගේ සහය ලබා ගැනීම යෝග්‍ය වේ.

 • නොපැමිණෙන රෝගීන් සදහා මාස දෙකකට අවශ්‍ය ඖෂධ ඔබ විසින් ලබා දී ඇති ලිපිනයට අදාල සායන මගින් තැපැල් කිරීමද සිදු කරනු ලැබේ.

 • ඔබට යම්කිසි ගැටලුවක් හෝ වැඩි දුර දැනුවත් වීමක් අවශය නම් රෝහලේ පොදු දුරකථන මගින් අදාල සායනය සම්බන්ධ කරගෙන ගැටලුව ඉදිරිපත් කල හැකිය.

 • පොදු දුරකථන අංක 0552222261 (දිගු ඇමතුම් වෛද්‍ය සායනය 1420/ශල්‍ය සායනය 1435/දියවැඩියා සායනය 1433/මෘතූ රෝග සායනය 1440/ පිළිකා සායනය 1465/අක්ෂි රෝග 1445/උගුර කන් නාස 1450) වෛද්‍ය සායනය සෘපු දුරකථන අංකය ත 071-7330013

ඔබට පී.සී.ආර් පරීක්ෂණයක් සිදු කරගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඔබ විසින් අනුගමනය කල යුතු ක්‍රියාමාර්ග ?

 

 • පී.සී.ආර් පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීමට ඔබට සාධනීය හේතුවක් තිබිය යුතුය.

 • පළමු විිමසුම් කවුන්ටරයෙන් පී.සී.ආර් පරීක්ෂණයක් සදහා පැමිණි බව දන්වා දකුණු දිශාවේ ඇති සී කාමරය වෙත පිවිසෙන්න

 • මෙම රෝහලේ වෛද්‍යවරයෙතු විසින් ඔබව පී.සී.ආර් පරීක්ෂණයක් සදහා නිර්දේශ කල යුතුය

 • පී.සී.ආර් පරීක්ෂණයක් සදහා අදාල සාම්පල් ලබාදීමෙන් පසුව පෞද්ගලික වාහනයකින් නිවස වෙත ගොස් වාර්ථා ප්‍රතිඵල ලැබෙන තෙක් නිරෝධායනය වීම අත්‍යාවශ වේ.

 • ඔබගේ වාර්ථාව කොවිඩ් Positive නම් ඒ බව රෝහල විසින් ඔබ වෙත කඩිනමින් දැනුම්දෙන අතර, දින දෙකකින් පසුව ප්‍රතිඵල නොලැබුනේ නම් බදුල්ල පලාත් මහ රෝහලේ ආසදන පාලන ඒකකය මගින් හෝ සී කාමරය මගින් දුරකථන මාර්ගයෙන් විමසා තොරතුරු ලබා ගන්න. (පොදු දුරකථන අංකය 055-2222261)

PCR පරීක්ෂණයක් මගින් ඔබ කොඩිඩ් රෝගියකු බව දැනගතහොත් ඊලග පියවර වශයෙන් ඔබ කුමක් අනුගමනය කල යුතුද ?

 

 • කඩිනමින් ඔබ ප්‍රදේශයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂක නිළධාරී , සෞඛ්‍ය වෛද නිළධාරීව දැනුවත් කරන්න

 • කිසිදු ආකාරයකින් සංචරයන් නොකරන්න,

 • හැකි ඉක්මනින් ඔබව අදාල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරී හෝ මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂක විසින් පරීක්ෂා කර ඔබව ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක් වෙත යොමු කරන තුරු නිවසේ රැදී සිටින්න

 • ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන සදහා යොදු කිරීමට පෙර ඔබට යම් රෝගී තත්වයන් මතු වී නම් ඒ බව අදාල මහජන සෞඛය නිලධාරී වෙත දුරකථනයෙන් දන්වා අදාල උපදෙස් ලබා ගන්න.

 • ප්‍රතිකාර සදහා පැමිණිමේදී පොදු ප්‍රවාහන ක්‍රම භාවිතා නොකිරීමට වගබලා ගන්න. 1990 සුව සැරිය රෝගී ප්‍රවාහන සේවාව යොදාගත හැකිය.