වාර්ෂික පිරිත් සජ්ඣායනාව – 2019

වාර්ෂික පිරිත් සජ්ඣායනාව – 2019

බදුල්ල මහ රෝහලේ නේවාසික ප්‍රතිකාර ගන්නා රෝගීන්ට හා කාර්ය මණ්ඩලයට සෙත් පතා වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන පිරිත් සජ්ඣායනාව මෙවරත් බදුල්ල පළාත් මහ රෝහලේ ගිලන් සේවා මධ්‍යස්ථානයේ විහාරාධිපති පූජ්‍ය කිතල්ඇල්ලේ පේමානන්ද හිමියන්ගේ අනුශාසකත්වයෙන් රෝහලේ බෞද්ධ සංගම‍යේ සංවිධානයෙන් 2019 ජනවාරි මස 26 වන දින රාත්‍රීයේ ස්වාමීන් වහන්සේලා විසි නමකගේ සහභාගීත්වයෙන් නව බාහිර රෝගී අංශයේදී පැවැත්විනි. මෙම අවස්ථාවට විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්, වෛද්‍යවරුන්, ඇතුලු සියලු අංශ නියෝජනය වන පරිදි රෝහල් කාර්්‍ය මණ්ඩලයද, බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ උසස් රාජ්‍ය නිළධරීන් මෙන්ම බදුල්ල පොලිස් අධිකාරී තුමන්ද සහභාගී වු අතර පසුදා උදෑසන අට පිරිකර හා සෙසු පිරිකර සහිතව ස්වාමීන් වහන්සේ විසිනමක් උදෙසා දානමය පුන්‍ය කර්මයක්ද සිදු කෙරෙණි.

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Website